duurzaam werken

duurzaam werken is altijd een belangrijk gegeven geweest binnen schilders de vries. dit gebeurt onder andere door middel van slimme onderhoudsplannen waarin met zo weinig mogelijk middelen en dus belasting van de omgeving een gebouw zo lang mogelijk in stand wordt gehouden.

toch was er een groeiend besef dat het veel beter en duurzamer kan. dat het ook noodzakelijk is om onze wereld meer duurzaam te maken hoeft, gelet op de huidige mondiale ecologische ontwikkelingen, geen betoog. wie daar nog niet van overtuigd is leest het voorlaatste boek van jeffrey sachs: welvaart voor de wereld, economie voor een overvolle planeet, waarin ontwikkelingseconoom sachs op heldere wijze de uitdagingen van deze tijd schetst en uitvoerbare oplossingen aandraagt.

vanaf maart 2008 zijn we gestructureerd begonnen met het verduurzamen van onze organisatie en bedrijfsprocessen. we zijn nog lang niet klaar. veel processen kunnen nog duurzamer worden gemaakt. maar daar werken we hard aan. dat doen we vooral ook in samenwerking met andere partijen. horizontaal met 4 collega-bedrijven (fareno) en verticaal met opdrachtgevers en leveranciers. en niet te vergeten kennisinstituten.

onze inspiratie is cradle to cradle en de daar achterliggende hannover principles.

pinciple 9 zegt: "seek constant improvement by the sharing of knowledge. encourage direct and open communication between colleagues, patrons, manufacturers and users to link long term sustainable considerations with ethical responsibility, and re-establish the integral relationship between natural processes and human activity" .

succesvol innoveren is samenwerken en delen....