deeltijd ww

29-11-2011

in diverse sectoren van de economie, onder andere de bouw en de metaal, slaat de crisis opnieuw hard toe. onder andere vno/ncw en fnv pleiten daarom voor een snelle herinvoering van de deeltijd ww.

directeur roelof de vries werd door de volkskrant hierover geintervieuwd

in de bouw slaat de crisis op dit moment hard toe. de huizenmarkt zit volledig op slot, overheden bezuinigen, het kabinet creeert een klimaat van onzekerheid in de sociale woningbouw en de weliswaar erg sucsesvolle, maar weer afgeschafte, laag btw maatregel op verbouw, heeft erg veel werk naar voren gehaald. en juist nu voor de meest moeilijke periode van het jaar, zijn de budgetten grotendeels uitgeput. deze dodelijke combinatie leidt nu tot massaontslagen in de bouw.

ook schilders de vries ontkomt hier niet aan. ondanks alle maatregelen die we hebben genomen. en ook het personeel draagt zijn steentje bij: 's zomers wordt langer gewerkt en de opgespaarde uren worden 's winters weer opgenomen. maar al die maatregelen waren helaas niet genoeg. voor het eerst in jaren ontkomen we er niet aan mensen te ontslaan.

foto harry kock volkskrant

oplossing

deeltijd ww zou ook voor schilders de vries een oplossing zijn. voor januari/februari is er ondanks alle inzet te weinig werk. vanaf half maart is er weer werk te over. het gat in der orderportefuille is alleen veel te groot om zelf te kunnen overbruggen. met deeltijd ww zouden we deze periode wel kunnen overbruggen en de lasten van ww over het hele personeelsbestand kunnen verdelen. en opleiden? dat doen we sowieso al, want we investeren zwaar in ons personeel. resultaatgericht vastgoed onderhoud en duurzaamheid vragen andere competenties, ook op de werkvloer.

en de politiek? minister kamp vindt het veel te vroeg om deeltijd ww van stal te halen. je wordt dus eigenlijk als ondernemer gestraft voor het feit dat je je nek uitsteekt en je mensen aan het werk wil houden. als het nodig is is er geen vangnet. en voor de regering zelf werkt dit ook negatief omdat werknemers nu eerder ontslagen worden. komt er alsnog een regeling dan zullen mijn werknemers die zelf ook een inspanning hebben geleverd om uit de ww te blijven, daar niet meer van kunnen profiteren. dat is wel heel erg zuur. wie het snapt mag het zeggen...

lees hier het artikel uit de volkskrant schilderwerk in krappe tijden; deeltijd ww is veel socialer, want dan verdeel je het werk.