duurzaam onderhouds expert certificaat uitgereikt

13-09-2012

op 13 september werd door repair care international het officiƫle certificaat duurzaam onderhouds expert uitgereikt aan schilders de vries.

erkenning

“deze erkenning staat voor het kwalitatief hoogwaardig en duurzaam renoveren en in stand houden van houten gevelelementen, door middel van het repair care concept.

de (14) door repair care opgeleide medewerkers hebben blijk gegeven van het bij het opleidingsniveau behorend vakmanschap. tevens heeft het bedrijf aangetoond te werken in overeenstemming met de doe criteria op het vlak van werkvoorbereiding en uitvoering inclusief schoon en veilig werken.

het bedrijf committeert zich aan de bewaking van de kwaliteit van uitvoering en upgrading van kennis van de nieuwste producten en diensten.
het volgen van door repair care aangeboden bijscholing en het betrekken van repair care bij uitvoering van projecten draagt bij tot de hoogst haalbare kwaliteit”.
 

waarborg voor opdrachtgevers

directeur roelof de vries is erg blij met het behalen van het certificaat. “opleiding is erg belangrijk binnen ons bedrijf. het is een noodzakelijke voorwaarde voor goede, betrouwbare en duurzame resultaten. het certificaat is een mooie kroon op onze inspanningen en biedt een extra waarborg voor onze opdrachtgevers”.

duurzaam

"het repararatiesysteem van repair care levert een uitstekende bijdrage aan het langdurig, economisch en dus duurzaam in stand houden van houten gevelelementen. repair care en schilders de vries werken samen om de pretaties van het systeem verder te verbeteren. zo valt er op het gebied van de milieubelasting van de materialen nog verdere winst te behalen. ook werken de bedrijven samen in het volgen van de kwaliteit van de reparaties, wat een input kan leveren voor het nog verder verbeteren van de prestaties van het reparatiesysteem”.
 

gert jansen reikt het certificaat uit aan myrthe en roelof de vries