einde surseance van betaling schilders de vries

08-07-2019

vandaag is officieel een einde gekomen aan de surseance van betaling waarin ons bedrijf zich sinds begin maart heeft bevonden. de reden van de surseance was een slepend conflict met de belastingdienst over de toepassing van een bedrijfsbrede opleidingssubsidie waarmee heel veel geld was gemoeid. hoewel we de rechtszaak hierover hadden gewonnen, besloot het gerechtshof eind februari in hoger beroep dat schilders de vries het gehele betwiste bedrag alsnog verschuldigd was. hoewel doorprocederen zeker mogelijk was, was dit in onze ogen om meerdere redenen niet verantwoord. vandaar dat we de weg van surseance hebben gekozen om de toekomst van ons bedrijf zeker te stellen.

impact surseance

het opheffen van de surseance betekent het einde van een heftige periode van meer dan vijf jaar. de impact van het dispuut met de belastingdienst was enorm; niet alleen heeft dit in financieel opzicht enorm veel gevergd, ook vroeg dit veel aandacht en energie van ons en onze mensen. de impact van de slepende procedure was op bijna alle bedrijfsprocessen voelbaar. we werden daardoor op allerlei wijze stevig beperkt in onze mogelijkheden. zo stevig dat uiteindelijk de continuïteit van ons bedrijf in gevaar kwam.

het opheffen van de surseance betekent ook dat de rechtbank en de bewindvoerder vertrouwen hebben in de continuïteit van ons bedrijf na surseance. volgens de plannen die we hebben ingediend wordt onze financiële positie middels de surseance, in combinatie met een pakket van aanvullende maatregelen, snel weer gezond. we betreuren het zeer dat een en ander helaas ook tot hoge maatschappelijke kosten heeft geleid.

vertrouwen, steun en dank

vooral in de periode van surseance hebben we mogen ervaren hoe ongelofelijk sterk en veerkrachtig onze organisatie eigenlijk is. het is mooi om te zien hoe we er voor elkaar zijn, in goede maar ook in minder goede tijden. zeker zo belangrijk was de steun van onze opdrachtgevers, leveranciers en andere betrokkenen. in een langdurige tijd van onzekerheid omtrent ons voortbestaan, deed het ons erg goed te merken dat iedereen achter ons is blijven staan. we kregen zelfs nieuwe opdrachten op het moment van surseance en leveranciers, waarvan sommige bij de surseance er zwaar geld bij in zijn geschoten, bleven ons leveren. dit alles gaf ons ook de moed en het vertrouwen door te zetten.

tot slot zijn we een woord van dank verschuldigd aan de ons toegewezen bewindvoerder jan hein mastenbroek (bout advocaten) en aan onze advocaat in de surseance harm-jan Meijer (de haan advocaten). niet alleen hebben ze ons vakkundig langs allerlei juridische klippen geleid, maar door hun betrokkenheid hebben we ook steeds vertrouwen blijven houden in een goede afloop.

uitdaging

met de beëindiging van de surseance zijn we er nog niet helemaal. hoewel we tijdens de surseance gewoon door hebben kunnen draaien en zelfs ook nieuwe orders hebben kunnen scoren, is er toch wel een gaatje geslagen in onze orderportefeuille. vooral voor de komende winter (dec/jan/feb) is er nog ruimte in onze orderportefeuille en het zou ons enorm helpen als we juist voor deze periode nieuwe orders kunnen boeken.

we houden ons daarom aanbevolen voor nieuwe aanvragen.

vertrouwen in toekomst, innovatie en duurzaamheid

al met al kijken we weer vol vertrouwen naar de toekomst. het is vooral goed dat we nu verder kunnen met het ontwikkelen van ons bedrijf. we willen door op de ingeslagen weg van innovatie en (sociale) duurzaamheid. we hebben daar hele mooie plannen voor en hebben vooral erg veel zin om die samen met onze opdrachtgevers en ketenpartners te realiseren. wij zijn er van overtuigd dat ondernemen vandaag de dag radicaal duurzaam moet en vooral ook kan; met oog voor de impact die we hebben en vooral op de kansen die we zien om bij te dragen aan een betere wereld.

Myrthe en Roelof de Vries