gelukkig en duurzaam nieuwjaar

01-01-2011

2010 was voor ons een hectisch jaar. we zijn bezig met flink wat verbeteringsprogramma’s en tijdens de verbouwing blijft de winkel natuurlijk wel gewoon open...

een kleine greep uit waar we, deels samen met andere partijen, mee bezig zijn:

 • verdere verduurzamen van de organisatie
 • ontwikkelen duurzame onderhoudsconcepten
 • voorbereiding voor duurzame pilot-projecten (o.a. duurzaam vastgoed onderhoud en c2c renovatieprojecten)
 • ontwikkeling nieuwe software voor inventarisaties bij resultaat gericht vastgoed onderhoud
 • ontwikkelen betere sturing en administratieve verwerking rgvo-projecten
 • ontwikkelen nieuwe website
 • opzetten nieuw noordelijk cradle to cradle netwerk
 • mee ontwikkelen c2c nieuwbouwproject
 • participeren namens fareno in diverse netwerken o.a. slim en snel (een netwerk om de bestaande bebouwde omgeving versneld en betaalbaar te verduurzamen) en executive platform supply chain excellence (een platform voor ketensamenwerking)
 • opzetten en uitrollen van een 3 jarig scholingsprogramma voor het complete personeel met focus op klantvriendelijkheid, duurzaamheid en persoonlijke ontwikkeling. Verder maakt hier deel van uit een leiderschapstraining en de invoering van de hrm-cyclus. Het complete programma vraagt een investering van ca. € 450.000,--
 • effectiever maken van onze vca-procedures
 • diverse automatiseringsontwikkelingen

al met al heeft dat nogal wat gevergd. maar we zijn van mening dat we, juist midden in de economische crisis, moeten doorgaan met verbeteren. want daar plukken onze klanten uiteindelijk de vruchten van.

werken aan een betere wereld

gelijktijdig werken we aan een beter milieu en een betere wereld. want dat is hard nodig. als je bezig bent met duurzaamheid verdiep je je ook meer in hoe onze wereld in elkaar zit. en dan blijkt dat duurzaamheid geen luxe is maar bittere noodzaak. ik heb daarover een weblog geschreven:  weblog over de dag van de duurzaamheid.

het winnen van de prijs “duurzaamste ondernemer van de gemeente groningen” heeft ook heel wat losgemaakt. mee door de grote hoeveelheid publiciteit om de prijs en diverse lezingen die we hebben verzorgt zijn veel mensen en organisaties enthousiast geraakt over duurzaam ondernemen en zelf ook aan de slag gegaan. dat was uiteindelijk ook één van de belangrijke motieven om mee te doen aan de prijsvraag; missie geslaagd!

weersomstandigheden

naast alle ontwikkelingen hebben ook de weersomstandigheden het nodige van onze (project)organisatie gevergd. het najaar was erg nat en juist in die periode hadden we heel veel buitenprojecten. doordat ook nog eens de vorst vroeg inviel liepen helaas veel projecten tegen het einde van het jaar vertraging op.

dat benadrukt nog maar weer eens de noodzaak om buitenprojecten vroegtijdig te plannen. we kunnen daardoor de risicovolle projecten spreiden over het jaar. dat komt ook de beheersbaarheid en daarmee de kwaliteit ten goede.

werkvoorraad

bijkomend effect van de slechte weersomstandigheden van het laatste half jaar is dat we al een deel van ons binnenwerk voor de winter hebben moeten opsouperen. u weet dat al onze werknemers in vaste dienst zijn. ze werken via een zogenaamd jaarmodel. zeker de komende maanden zal dan ook best spannend zijn om iedereen aan het werk te houden. daar gaan we uiteraard maximaal voor. medewerking stellen we erg op prijs, dus als u nog projecten hebt voor januari-maart houden we ons graag aanbevolen. het levert u ook nog eens een aardige korting op!

samenwerken

meer dan ooit beseffen we dat (duurzame) ontwikkelingen en innovaties samen in de keten moeten ontstaan. samenwerken met opdrachtgevers, leveranciers, kennisinstituten en andere betrokkenen. de kennis die we in het afgelopen jaar, met name op het gebied van duurzaamheid en cradle to cradle hebben opgedaan delen we dan ook graag.
principle 9 van de hannover principles zegt: "seek constant improvement by the sharing of knowledge. encourage direct and open communication between colleagues, patrons, manufacturers and users to link long term sustainable considerations with ethical responsibility, and re-establish the integral relationship between natural processes and human activity".

Goed om te zien is dat steeds meer organisaties inzien dat samenwerking hét middel is om vooruit te komen. We doen graag mee!

dank en wens

ik wil al onze relaties bedanken voor de samenwerking in het afgelopen jaar. zoals u van ons gewent bent laten we die dank blijken in een gift aan een goed doel. hier is te volgen wat we de afgelopen jaren met dit geld hebben gedaan.  

ik wens u allen, mede namens alle andere werknemers, een gelukkig, uitdagend en vooral duurzaam 2011!

roelof de vries