goed en langdurig

12-12-2012

change the game

woonfriesland zette onlangs een belangrijke vraag uit in de markt. de friese woningcorporatie zocht gamechangers voor een energieambitieuze renovatie van haar woningbestand.

samenwerking

Deze enorme opgave moet, volgens woonfriesland samen met bewoners en (markt)partijen vorm krijgen. als onderdeel van het landelijk experiment slim en snel nodigde woonfriesland partijen uit diverse bedrijfstakken uit (van bouwer tot bewonersbegeleider) om in de vorm van consortia op innovatieve wijze aan de voorkant van de opgave te zoeken naar een mogelijke aanpak.

woonfriesland heeft dit verwoord in een prachtig filmpje.

volg hier op de website van woonfriesland het project slim en snel.

circulaire economie

schilders de vries heeft meegedaan aan deze opgave. we hebben het initiatief genomen voor een consortium en daarin vooral gekeken naar het praktisch toepassen van de principes van de circulaire economie. uit deze oefening is ons nog eens heel duidelijk geworden voor welke geweldige opgave de sociale huursector staat. ook hebben we ontdekt dat met out of the box denken verrassende oplossingsrichtingen in beeld komen.

hier ziet u onze ideeën verwerkt in een filmpje.

hier vind u oa filmpjes over turntoo en de circulaire economie.

helaas niet door

totaal hebben 26 consortia zich gepresenteerd middels een film; een prachtige oogst. woonfriesland selecteerde daaruit 10 voor een volgende ronde op 12-12-12. deze 10 consortia mochten hun plannen presenteren. ook ons consortium "goed en langdurig" heeft dat gedaan, maar helaas zijn we niet doorgedrongen tot de volgende ronde waarin 3 consortia hun plannen mogen uitwerken.

toch kansen

we denken echter dat we met onze ideeën toch prima oplossingen kunnen bieden voor de uitdagingen van deze tijd in de sociale woningbouw. we gaan daarom ons plan verder doorontwikkelen en gaan kijken of we opdrachtgevers kunnen interesseren om met ons in de praktijk uit te gaan testen of het inderdaad gaat werken zoals we hebben bedacht. de eerste signalen op dit punt zijn hoopvol. we zijn bereid om op basis van no cure no pay een dergelijke uitdaging aan te gaan.