pilot “ontwikkelen beheersinstrumenten rgvo”

28-11-2011

beheersinstrumenten rgvo

er zijn nog weinig goede beheersinstrumenten voor resultaatgericht vastgoedonderhoud. strategisch samenwerken is het platform om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten...

resultaatgericht vastgoed onderhoud domesta

op 15 augustus jl. hebben domesta en schilders de vries een contract getekend over het resultaatgericht vastgoed onderhoud van 630 woningen in hoogeveen en emmen.

insteek is dat door deze strategische samenwerking domesta ook bij onderhoud een optimale invulling wil geven aan haar ambitie: “iedere klant een goede woning in een prettige leefomgeving bieden tegen een betaalbare prijs”.
schilders de vries is erg blij met deze opdracht. directeur roelof de vries hierover: “resultaatgericht vastgoedonderhoud (rgvo) vormt naast duurzaamheid één van onze kernstrategieën. we kunnen op die manier goed onze meerwaarde als organisatie duidelijk maken. want onze insteek is het altijd om door slimmere plannen bij onderhoud en renovatie een positieve bijdrage aan de leefomgeving te bieden. dat leidt tot winst op de drie p’s voor beide partijen en het past dus naadloos in de ambities van domesta.

innovatie

een langlopende strategische samenwerking biedt ook mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. er zijn nog weinig goede beheersinstrumenten voor rgvo. het registreren, volgen en analyseren van kritische prestatie-indicatoren (kpi) is lastig en complex. maar het is wel een absolute vereiste om bij rgvo objecten goed te monitoren en op basis daarvan het onderhoud te kunnen optimaliseren. het biedt ook de opdrachtgever een mogelijkheid om transparant het verloop van de kpi’s te volgen. just in time onderhoud is wat we uiteindelijk willen realiseren en dat vraagt om betrouwbare, goed toegankelijke informatie.

op initiatief van schilders de vries gaat bka visual solutions samen met domesta, schilders de vries, het verf advies centrum en sikkens een pilot opstarten om de mogelijkheden te onderzoeken om hiervoor een systeem te ontwikkelen. als basis voor de verwerking van de gegevens zal dienen het pakket visual inspection van bka.
arthur kruize, commercieel manager bka, is erg blij met deze samenwerking. “we zien op dit moment belangrijke ontwikkelingen in de markt van resultaatgericht vastgoedonderhoud. de visie van schilders de vries onderschrijft ook de noodzaak tot ketensamenwerking en daarmee kunnen alle betrokken partijen een voordeel behalen. schilders de vries gebruikt onze software oplossing al een tijd voor de registratie, het inspecteren en rapporteren van bouwkundige gebreken. die kunnen daarmee op een volstrekt transparante manier in kaart worden gebracht”.

maar directeur roelof de vries zag meer mogelijkheden: “je zou er ook kwalitatieve gegevens mee in kaart kunnen brengen en die met de achterliggende database-engine kunnen analyseren. je kunt zo bijvoorbeeld ook degradatiestatistieken opstellen. met behulp daarvan kun je goed je noodzakelijke onderhoudshandelingen voorspellen”. Maar je zou er ook “zachtere” gegevens als bewonerstevredenheid mee kunnen registreren. en omdat het systeem volstrekt transparant is kunnen alle partijen meekijken en dus meedenken. een mooie manier om ketensamenwerking te faciliteren dus.