schilders de vries academy van start

01-06-2010

altijd in ontwikkeling

schilders de vries al 75 jaar in ontwikkeling was het thema van ons 75 jarig jubileum. steeds zijn we op zoek naar de beste oplossingen voor onze klanten. vanaf 2008 zijn daar ook de thema’s duurzaamheid en cradle to cradle aan toegevoegd. wij zijn ervan overtuigd dat onze bestaande bebouwde omgeving duurzamer, gezonder, minder belastend moet en kan worden. duurzame maatregelen daarvoor zijn nu al beschikbaar en haalbaar. ook de eigen organisatie kan duurzamer worden gemaakt.

nieuwe eisen

dit stelt nieuwe eisen aan de kwaliteit van de organisatie, aan de werkwijzen, het personeel, de organisatiestructuur - en cultuur. schilders de vries wil een klantvriendelijke en servicegerichte organisatie zijn, gericht op duurzame klantoplossingen. dit betekend voor de medewerkers, zowel intern als extern, dat ze zowel klantgerichter als duurzamer gaan denken en handelen.
van belang is een optimale afstemming tussen mensen (competenties), eigenheid (cultuur en mentaliteit) en de werkwijze (processen). een andere belangrijke factor is het ontwikkelen van nieuwe competenties (kennis, inzicht, gedrag en vaardigheid) bij de medewerkers en de leidinggevenden zodat niet alleen het product maar de totale dienstverlening wordt afgestemd op de meerwaarde voor de markt en de klant. competentieverbreding gaat verder een belangrijke rol spelen in het ouderenbeleid van de organisatie.

organisatieontwikkeling

het scholingstraject valt samen met een traject voor organisatieontwikkeling. hierin zal naast het hoofdthema duurzaamheid onder andere aandacht worden besteed aan verbetering van de automatisering, de interne organisatie, marktontwikkeling en het verder borgen van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu.

de komende 3 jaar zal schilders de vries ruim 400.000 euro investeren in deze trajecten. deze investering wordt mogelijk gemaakt door een belangrijke subsidie van de overheid.