kenniscentrum duurzaam onderhoud

01-05-2014

stichting kenniscentrum duurzaam onderhoud

schilders de vries is partner geworden in de stichting kenniscentrum duurzaam onderhoud (kcdo). de stichting is een vervolg op het onderzoek duurzaam vastgoedonderhoud waar schilders de vries ook aan heeft bijgedragen.

doel

de stichting kcdo heeft ten doel:

  • het stimuleren van het gebruik en de toepassing van duurzame onderhoudsmaterialen en technieken
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

de stichting kcdo tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het beheren van de website www.duurzaamwoningonderhoud.nl
  • het verstrekken van andere vormen van informatie
  • het werven van sponsoren
  • het geven van voorlichting en het geven van trainingen en workshops

de stichting kcdo heeft geen winstoogmerk.

website: http://www.kcdo.nl

producten database

de stichting werkt aan het opzetten van een productendatabase. in eerste instantie zullen circa 800 onderhoudproducten worden opgenomen. de informatie over deze producten is nog verre van compleet. de stichting realiseert zich dat dat in de loop van de tijd moet worden opgebouwd, het liefst met hulp van fabrikanten en leveranciers, maar desnoods ook zonder.

producten kunnen gezocht worden op trefwoord, fabrikant, toepassing, eigenschappen, ondergrond, productgroep of bijvoorbeeld onderhoudsmaatregel. onderhoudsmaatregelen zullen in een beeldenbestek worden weergegeven met daarbij uitvoeringtips. dit beeldenbestek is ook goed te gebruiken als intern communicatiemiddel.

producten kunnen vergeleken worden op:

  • productinformatie: technische eigenschappen
  • milieu-informatie: milieutechnische eigenschappen
  • klantbeoordeling: reviews over het specifieke product

er zijn op dit moment ruim 40 productgroepen opgenomen zoals, kitten, dekverven, gietvloeren, kozijnen, glas, muurverven, hydrofoberingsmiddelen, reparatiemiddelen, plamuren, etc.

groot belang

naar mening van schilders de vries is het opzetten van deze database van groot belang voor het vernsnellen van het verduurzamen van coatings. coatings bevatten nog te veel zwaar mens en milieu belastende stoffen. de database maakt de markt van coatings op duurzaamheidsgebied transpararant en transparantie is waarmee de versnelling begint. vandaar dat we dit initiatief ook van harte ondersteunen. we roepen fabrikanten dan ook op actief mee te werken: er is op dit punt nog heel veel te winnen.