aansluiting bij stadspartners

08-12-2014

schilders de vries deelnemer stadspartners

schilders de vries heeft zich aangesloten bij het platform stadspartners. stadspartners is een unieke samenwerking tussen grote(re) werkgevers en instellingen in groningen en omgeving. gezamenlijk willen zij invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. zij richten zich hierbij op mensen die moeite hebben om zelf werk te vinden, met als doel hen aan een passende baan te helpen. de partners stimuleren diverse initiatieven die leiden tot betere kansen op de arbeidsmarkt. zo bieden zij werkervaringsplaatsen aan, scholing en mogelijkheden tot zelfontwikkeling.

ondertekening door wethouder en partners

ontwikkelingen

stadspartners is voor schilders de vries onder andere een manier om invulling te geven aan social return. social return begint voor schilders de vries bij goed werkgeverschap. zo hebben we al ons personeel in vaste dienst, zomer en winter. en als er in de winter te weinig werk is komen de mensen in het voorjaar gewoon weer terug onder de oude voorwaarden. verder besteedt schilders de vries veel aandacht aan opleiding, onder andere recent in een drie jarig innovatief opleidingsprogramma voor het voltallige personeel. 

recentelijk is ook het organisatiemodel aangepast. de organisatie is meer gericht op verbeteren, ontwikkelen en resultaatgerichtheid. steeds meer wordt gewerkt met zelfsturende teams.

verder is er ruimte voor mensen met een beperking. door onze andere manier van mensen aansturen zien we dat ook deze mensen zich prachtig ontwikkelen.

stadspartners is een prima platform om ons verder te ontwikkelen het gebied van duurzaam(heid) organiseren.