cradle to cradle

voor een betere leefomgeving

materialen kunnen na gebruik óf worden teruggegeven aan de natuur (biosfeer) óf worden hergebruikt voor nieuwe producten (technosfeer).
cradle to cradle vindt zijn weg naar een groeiend aantal sectoren van de economie en wordt steeds meer toegepast bij nieuwbouw.
bij schilders de vries zien we hiermee tevens mogelijkheden om de bestaande bebouwde omgeving duurzamer te maken. denk aan zaken als het energieneutraal maken, groene daken, hergebruik van sloopafval. maar er kan ook functionaliteit mee worden  toegevoegd. zo vonden we bijvoorbeeld een innovatieve muurverf die de kwaliteit van de binnenluchtk sterk verbetert. verder doet schilders de vries samen met woningstichting lefier uit Groningen een pilotproject ‘renoveren volgens cradle to cradle’. meer pilots staan op stapel. dit levert uiteindelijk ook nieuwe duurzame oplossingen voor de particuliere markt op.

meer over cradle to cradle