projecten op dit moment in uitvoering:

630 woningen rvgo emmen en hoogeveen

voor woningstichting domesta onderhouden we volgens de rgvo systematiek gedurende een periode van 9 jaar 630 woningen in hoogeveen en emmen.

tot de werkzaamheden behoren o.a.

  • schilderwerk
  • bouwkundig onderhoud
  • naisolatie
  • politiekeurmerk veilig wonen
  • gangbaar houden hang en sluitwerk en ventilatieroosters

de woningen moeten over een periode van 9 jaar steeds voldoen aan een aantal kritische prestatie-eisen. daarnaast is veel aandacht voor huurdersbetrokkenheid. zo wordt bij het ontwerpen van het uitvoeringsproces specifiek gestuurd op het beperken van overlast voor de bewoners. dit wordt ook gemonitord via bewonerstevredenheidsonderzoeken. 

deze strategische samenwerking tussen domesta en schilders de vries staat in het teken van samen leren, samen ontwikkelen. domesta wil ook bij onderhoud haar ambitie “iedere klant een goede woning in een prettige leefomgeving bieden tegen een betaalbare prijs”. dit sluit naadloos aan bij de kern strategie van schilders de vries: “werken aan een betere leefomgeving”.

schilders de vries heeft ideeën aangedragen om binnen deze strategische samenwerking op tal van terreinen te innoveren: procesinnovatie, sociale innovatie en innovaties op het gebied van duurzaamheid.

in het recente verleden uitgevoerde projecten:

zakelijke projecten

schilders de vries werkt voor aannemers, architecten, bedrijven, beheerders, beleggers, instellingen, overheden en woningstichtingen. hier vind u...

lees meer »

particuliere projecten

schilders de vries werkt voor particulieren en verenigingen van eigenaren. hier vind u een selectie van recent uitgevoerde projecten.

lees meer »