pre-pilot cradle to cradle renovatie 24 woningen groningen

voor woningstichting lefier stad groningen hebben we een pilot-project gedaan om de mogelijkheden van het cradle to cradle ontwerpprincipe te onderzoeken bij renovatie.

hierbij zijn onder andere toegepast:

  • energiebesparing met 2 labelsprongen (isolatie kopgevels, isolatieglas, buitenwanden, dak, vloer), energiezuinige portiekverlichting)
  • beter binnenmilieu (mechanische ventilatie, zelfdenkende ventilatieroosters, luchtzuiverende muurverf, milieuvriendelijke schimmelwerende verf)
  • beter wooncomfort (nieuwe keuken en sanitair)
  • verbeteren technische installaties (electra, cv, communicatiesysteem)
  • toepassing duurzame materialen (pavatex, natuurverf)
  • toepassing design for disassembly
  • sterke afvalscheiding i.s.m. van gansewinkel
  • vergroting biodiversiteit (groen dak)