fareno

fareno stimuleert een betere leefomgeving

om de toepasbaarheid van cradle to cradle bij renovatie en (groot)onderhoud verder te kunnen ontwikkelen is samenwerking gezocht met 4 andere onderhoudsbedrijven verspreidt door nederland. hiervoor is een samenwerkingsverband opgericht: fareno. De organisatie heeft een innovatiesubsidie ontvangen van € 250.000,--.

er wordt samengewerkt in de keten: diverse opdrachtgevers en leveranciers werken mee. gezamenlijk is ook een cradle to cradle training gevolgd. deze is opgezet door fontys in samenwerking met epea, het bureau van 1 van de bedenkers van het cradle to cradle concept. schilders de vries is één van de 1e 10 bedrijven die het cradle to cradle certificaat in ontvangst mocht nemen.

een groot succes is het stimuleren van fabrikanten betere producten te maken. zo organiseerden we een symposium voor de coatingindustrie. het heeft ertoe geleid dat de brancheorganisatie van de verffabrikanten de vvvf braungart heeft uitgenodigd voor haar congres en cradle to cradle omarmt heeft voor toekomstige ontwikkelingen. veel fabrikanten zijn inmiddels aan de slag de gaan. 

onze uitdaging is om een gebouw bij renovatie vriendelijker te maken voor de gebruikers zodat een bijdrage wordt geleverd aan het verbeteren van de leefomgeving. 

binnen fareno delen we onze ervaringen zodat innovaties nog sneller en efficienter gaan. 

kijk voor meer op de website fareno.