meer jaren onderhoud

ook door slimme onderhoudsplannen kan geld worden gespaard. door per onderdeel onderhoud op het juiste moment uit te voeren (niet te vroeg en niet te laat) kunnen we besparingen realiseren tot 30% op een traditionele aanpak. en dat leidt gek genoeg ook nog eens tot een hogere kwaliteit.

hoe dat kan? dat is een stukje maatwerk. ieder object is anders en vraagt een andere strategie. vanuit onze brede ervaring weten we wat de onderhoudsbehoefte is van de verschillende onderdelen. dat is onder andere  afhankelijk van de uitgangssituatie, de ondergrond, de constructie, de ligging etc. vervolgens denken we slim na over een optimale aanpak waarin kwaliteitseisen, tijd en middelen goed op elkaar worden afgestemd.

een dergelijke aanpak is ook minder slecht voor het milieu. want er wordt ook efficienter met materiaal om gegaan (en daardoor bijvoorbeeld beperking uitstoot oplosmiddelen), maar ook het aantal transportbewegingen (de meest belastende factor) wordt enorm beperkt.